Detajet e Kontaktit
Natyra e kerkeses
Materiale Shtese
Pershkrimi dhe Informacione per Kompanine
(psh. Kompani sherbimesh…. etj)
(Klientet, Sponsoret, Kopanite dhe/ose bizneset bashkpunues etj.?)
Zgjidhni tipin e faqes se internetit ose beni pershkrimin sipas idese tuaj:
Buxheti
Kerkesat Per Ngritjen e Faqes se Internetit
Nese keni nje domain ekzistues ju lutemi specifikojeni ate ketu
(Ju lutem kini parasysh qe data e ngritjes varet gjithashtu dhe ne proceset e hartimit te materialit dhe ofrimit te informacionit perberes te faqes nga ana juaj):
(imaxhet per paraqitje ne web duhet te jene te pakten 100 dpi dhe me madhesi jo me te madhe sesa 500 kb)
(Per sherbime si online database te perfshire ne faqe, video streaming, voice streaming etj. kontaktoni me personat perkates te kompanise.)
Struktura e Faqes se Internetit
(psh. Kush jemi ne, Rreth sherbimeve qe ofrojme, Kontaktoni) Specifikoni me poshte!