Kontrat me klientet

Sherbimi i ofruar:

  • Zhvillimin dhe implementimin e nje software per manaxhimin financiar.
  • Ndertimin dhe konfigurimin e WAN network te cilat lidhin te gjitha klubet e Novomatic(Admiral, Astra) ne te gjithe Shqiperine.
  • Mirmbajtjen e Online Gaming System.
  • Ndertimin dhe konfigurimin e Online Video Surveillance System.

Sherbimi i ofruar:

  • Ndertimin dhe konfigurimin e WAN network te cilat lidhen te deget e bankes Credins ne Tirane, Durres dhe Shkoder.
  • Mirembajtjen e BGP connection dhe IP address space te ofruara nga MC NETWORKING si LIR e RIPE.

Sherbimi i ofruar:

  • Ndertimin dhe konfigurimin e WAN network te cilat lidhen te pikat e EUROLLOTO-s ne Shqiperi.
  • Ndertimin dhe konfigurimin e Online Video Surveillance System.
  • Ofrimi I sherbimit dixhital TV (IPTV).

Sherbimi i ofruar:

  • Konceptimi dhe ndertimin e nje sistemi infromatik te aplikimit online dhe regjistrimit te kontrolluesve te te dhenave personale dhe procedurat e Hetim-Inspektimit.