1. Instalim dhe konfigurim
    MC Networking ju ofron instalimin dhe konfigurimin e ketyre sherbimeve ne kompanine tuaj
  2. Mirembajtje
    Nese kompania juaj nuk ka nje sektor IT atehere MC Networking ju vjen ne ndihme me mirembajtjen e sistemeve tuaj ne baze te nje pagese mujore.
  3. Hosting
    Nje datacenter ku sherbimet tuaja do te jene gjithmone ne pune.Nje ambjent I projektuar vetem per serverat. Me sherbimin “Hosting” MC Networking ju heq shpenzimet e te blerit te paisjeve dhe/ose licensave per serverat tuaj. Gjithashtu mirembajtja do te kryhet nga stafi I MC Networking.

MC Networking nuk ndalet vetem ne konfigurimet ne serverat tuaj, por nese ju nuk keni nje staf IT qe te manaxhoje serverat atehere ne mund te ndihmojme edhe me support ne baze te nje pagese mujore. Suporti mund te jete “on-site” dhe/ose “ remote support”.

Pagesat per support jane ne varesi te difekteve qe ndodhin.

Suport On-Site eshte ne rastin kur stafi I MC Networking do te vije prane ambjenteve tuaja per problemet qe mund te keni.

Nese inxhinjeret e MC Networking do te kene akses ne serverat tuaj direct nga zyrat e MC atehere suporti mund te realizohet edhe online. Ky lloj suporti eshte edhe me ekonomik per ju.

 “HOSTING”

Me hosting ju nuk do te merreni me blerjen dhe mirembajten e serverave, pasi inxhinjeret tane do te mendojne per ju. MC networking do te jape kapacitet e nevojshme ne baze te kerkesave. MC Networking perdor servera te fuqishem dhe nepermjet “Virtual machines” ju ofron kapacitetet e kerkuara. Ne rastin e kerkeses per rritje te fuqise se serverave nga ana juaj MC-N realizon kerkesen tuaj pa asnje nderpreje te sherbimit.

Gjithnje e me shume sot kompanite po I japin perparesi informatizimit dhe strukturimit sa me te mire te saj. Nje kompani sot ka prezencen e saj ne internet nepermjet faqes  zyrtare online, kane posten e tyre elektronike te personalizuar. Per mbarevajtjen sa me te mire te punonjesve te tyre sot kompani te medha kane nje sector te vecante per mirembajtjen e paisjeve (kompjuter, server etj)dhe programeve. Kompani te vogla qe kane nje buxhet me te vogel dhe nje numer te vogel punonjesish akoma nuk kane nje sector te vecante per keto lloj sherbimesh.

MC Networking ju ofron nje sherbim te kualifikuar per zgjidhjen dhe manaxhimin e te gjithe kerkesave tuaj. Nese ju nuk keni nje staf te kualifikuar qe te menaxhoje rrjetin tuaj te punes,paisjet apo software, faqen tuaj online ose posten elektronike atehere ne ju vijme ne ndihme duke projektuar, ndertuar dhe manaxhuar.

Suporti

Ne rast qe nje komp nuk futet ne domain:
Jo te gjithe versionet e MS Windows punojne ne domain.
Kontrollo konfigurimin e rrjetit. DNS server duhet te jete DNS-ja qe eshte ne rrjetin tuaj dhe eshte lidhur me AD.

Ne rastin kur User-at nuk logohen:
Kontrolloni qe server eshte I ndezur, qe switch eshte ne pune. Kontrolloni qe sherbimet DHCP dhe DNS jane te aktivizuar. Nese DHCP nuk eshte aktivizuar komp tuaj nuk mund te komunikojne me AD pasi komp nuk merr IP. Nese DNS nuk eshte aktivizuar atehere komp nuk mund te gjejne AD qe te marrin kredencialet.